Híreink

Pálya-orienteering a Gimiben

A Magyar Cserkészszövetség szervezésében vettek részt a 10. és 11. évfolyam tanulói a Pálya-orienteering nevű programban.

A program célja, hogy a szabadtérben megrendezett, élményekben gazdag és játékos formában nyújtson segítséget a fiataloknak a pályaorientáció és önismeret területén.

Először térképen kellett tájékozódniuk; ez is talpraesettség egyik alapeleme, amely többféle képesség fejlesztésére is kiváló eszköz.

A diákok az iskolától indultak, majd oda tértek vissza. Kihelyezett tájékoztatók alapján haladtak végig a pályán. A pálya pontjait a térkép segítségével kellett megtalálniuk. A résztvevők minden egyes ponton az MBTI-személyiségtipológia alapján választottak két továbbhaladási lehetőség közül. A kihelyezett pontanyag segítségével döntötték el, hogy az adott dimenzió mentén melyik kategóriába tartoznak.

Végig haladva a pályán mindenki kideríthette, hogy mely személyiségtípusba tartozik.

A tanulók a pontok közötti átmenetekben kisebb csoportokban közlekedtek, és olyan feladatokat teljesítettek, melyek a pályaválasztásukra vonatkozó, nyílt végű önismereti kérdéseket tartalmaztak. E feladatok produktuma, valamilyen kisebb alkotás volt (pl. telefonjukkal készített fotó), melyekben leképezték pályamotivációjukat, jövőképüket. A program végén kiscsoportokban a diákok és a vezetők megbeszélték a tapasztalatokat.

pn2021

Aktuális érettségi vizsgaidőszak

Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!

Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról.

Erről az alábbiakban tájékoztatom az érintetteket:

A 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és illetve gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – nem kerülnek megszervezésre.

Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Az előbbi rendelkezéshez kapcsolódóan az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Középszintű érettségi írásbeli vizsga időpontok
magyar nyelv és irodalom 2021. május 3., 9.00
matematika 2021. május 4., 9.00
történelem 2021. május 5., 9.00
angol nyelv 2021. május 6., 9.00
német nyelv 2021. május 7., 9.00
   
földrajz 2021. május 11., 14.00
biológia 2021. május 13., 8.00
informatika 2021. május 14., 8.00
   
fizika 2021. május 18., 8.00
   
   
belügyi rendészeti ismeretek 2021. május 14., 14.00
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 2021. 06. 16-18. (12.b, előrehozott vizsgázók)
   
  2021. 06. 21-23. (12. a)

Zsigmondy - Görgei 105!

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium közel 1 millió Ft-ot nyert a Honvédelmi Sportszövetség által kiírt pályázaton. A támogatás célja honvédelmi nevelési események, tematikus élmény- és közösségépítő programok szervezése és támogatása.

A Gimnázium tanulói Görgei Artúr honvédtábornok halálának 105. évfordulójára emlékezve valósítják meg a „Görgei 105!„ projektet; melynek során rendhagyó történelem órákon, kiállításon, tanulmányi kirándulásokon, sport- és lövészversenyeken vesznek részt, erősítve ezzel hazaszeretetüket valamint szellemei és fizikai aktivitásukat.

honvedelmi sportszovetseg logo

Gratuláció

Gratulálunk és büszkék vagyunk Csuport Ákos 11. b osztályos tanulónkra, aki az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Megyei fordulóján III. helyezést ért el.

Sok sikert kívánunk!

IMG 20210217 121911

Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny

Gratulálunk Oláh Rebeka (9.a) és Zentai Máté (9.b) tanulóknak, akik a Pázmány Bölcs-Ész országos régészet verseny 10 fős döntőjébe jutottak. Az online megrendezett szóbeli fordulón mindkét tanuló magas színvonalú teljesítményt nyújtott. Máté a versenyen 3. helyezést ért el. Büszkék vagyunk rátok!

20210129 Bolcs Esz

Bátor tábor

Csapatépítő online „Bandázás” a Zsigmondyban a Bátor Tábor Alapítvány közreműködésével

a 9. B osztály részvételével

A Bátor Tábor Alapítvány a digitális oktatás alatt most az otthon rekedt középiskolásoknak is segítő kezet nyújt, nemcsak a súlyosan beteg gyermekek és családjaik számára.

Mivel a járványhelyzet miatt elhúzódó digitális tanrend alatt nehéz terhet cipelnek diákjaink, úgy éreztem, hogy az elszigetelődést, a társaktól, az iskolai jelenléttől való elszakadást nehezen megélő kamaszaink számára kiváló lehetőség lenne felrázódni egy online közösségépítő programmal, profi karmesterek segítségével. A sikeres regisztráció után elfogadták jelentkezésünket, aminek nagyon örültünk, és izgatottan vártuk, hogy sorra kerüljünk mi is.

Végül egy ilyen közös, két órás online „Bandázós” játékon vehetett részt iskolánk 9.B osztálya január 18.-án hétfőn.

Az online eseményen a Bátor Tábor önkéntesei, vagy ahogyan ők magukat nevezték Cimborái, egy koordinátor és három segítője irányította az osztályt a feladatok és a feladatszobák között.

Jó hangulatú, a közösségi kapcsolatokat erősítő feladatokkal készültek nekünk. A játékmesterek vidámak, nyitottak voltak, ez a jókedv hamar átragadt az osztályra, aminek eredményeként újra egy csapattá kovácsolódtak össze az egymástól távol lévő osztálytársak. Megtudtunk egymásról új dolgokat is, vagy felelevenítettük azt, amit már egyébként is tudtunk a másikról, és versbe foglalhattuk érzéseinket és eddigi közös élményeinket is. Kérniük sem kellett, a játék során mindenki figyelemmel és tisztelettel fordult a másik felé. Bár a személyes együtt létet semmi nem pótolhatja, de ez a program jó alternatívának bizonyult arra, hogy egy kicsit a társas együttlétet újra megélhessük, a barátságainkat, kapcsolatainkat kicsit életre keltsük. Mindannyian jól éreztük magunkat. Köszönjük a Bátor Tábor Alapítványnak ezt a lehetőséget!

bator20210121

Halloween a gimiben

A mai nap igazi halloweeni hangulatban telt - a folyosókon díszek, a tanórákon jutalom cukorkák várták a diákokat. Kreatív tökök, rémes vagy éppen vicces jelmezek születtek. Köszönjük a DÖK-nek és a 9.A osztálynak a szervezést és a díszítést!
Egy tanuló véleménye: "A mai napban az tetszett, hogy halloween alkalmából sokan beöltöztek valamilyen jelmezbe az iskolában, köztük a tanárok is. A díszítés ötletes volt és hangulatos. Nem a megszokott környezetben voltunk jelen. Kreativitásunkat is elengedhettük a tökfaragásban.  Izgalmasabb volt a tanóra, hogy a helyes válaszokért cukorral jutalmaztak bennünket."

20201106 halloween