Híreink

Vizsgák

Tanévnyitó ünnepély

2021.09.01. (szerda) 8:00.

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

Határidő: 2021. 09. 06. (hétfő).

Nyári ügyelet

Nyári ügyelet minden szerdán 9:00-13:00 óra között. 

50/51 éves öregdiák

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnáziumban június 26-án összegyűltek az 51 évvel ezelőtt, elsőként ballagó diákok az „50 éves” ünnepi érettségi találkozóra:

A járványhelyzet miatt tavaly elmaradt esemény meghitt, kedves összejövetel volt. Iskolánk diákjai ünnepélyes keretek között átadtak nekik egy- egy tarisznyát, a benne levő jellegzetes ballagó „kincsekkel”. Az igazgatónő rövid beszéddel köszöntötte őket. Ezt követően pedig kötetlen beszélgetés formájában emlékeztek meg osztálytársaikról, őket tanító, kedves tanárokról és az évek alatt elkövetett csínyekről, közös örömökről. Mindannyian szép emlékként őrizzük meg ezt a délelőttöt.

20210626 zsigmondy 50 eves talalkozo web

Készíts promóciós videót az EB-re!

A Gimnázium tanulóit fellelkesítette a DorogiSport által meghirdetett felhívás. 30 másodperces kreatív szurkolói videót kellett készíteni, mely azt mutatja be, hogyan várják az Európa-bajnokságot. A beküldött videókat a Művelődési ház Sörkertjében berendezett mini EB Aréna óriás LED kivetítőjén láthatjuk.

Megosztott első helyezést ért el; Horváth Lóránt 11. b osztályos tanuló, valamint Veres Dániel és barátai (11. a).

Gratulálunk és jó szurkolást kívánunk!

eb2021

Író-olvasó találkozó

2021.06.10-én iskolánkban tartott könyvbemutatót Zolcer János televíziós producer, író. Gorbacsov titkai című művében több évtizedes barátságát dolgozta fel az utolsó szovjet pártfőtitkárral. Érdekes, informatív, könnyen érthető előadásában a résztvevő diákok megismerkedhettek a rendszerváltoztatás nemzetközi hátterével, számukra is átélhetővé vált a kor. Aki pedig a könyvet olvassa el, fogalmat alkothat egy korszakról, egy személyről és a világpolitika alakulásáról.
És ahogy Gorbacsov mondta: "Nem az a lényeg, hogy az ember elbukik, hanem, hogy utána büszkén tudjon felállni."

konyvbemutato zolcer janos

„Repültek” a Zsigmondysok

A múlthéten a 9. A és a 10. B osztály tanulói látogatást tettek a Liszt Ferenc Repülőtéren. Először egy kültéri múzeumot néztünk meg; ahol megcsodáltuk a repülőgépeket és be is ülhettünk azokba. Miután megérkezett a buszunk, az idegenvezető elmondta a szabályokat. A csoportot meglepte, hogy a repülőtérre ételt, italt, és egyéb tárgyakat nem vihetünk magunkkal, csak iratokat. Egy rövid buszút után egy ugyanolyan átvizsgáláson mentünk keresztül, mintha repülőn készülnénk utazni. A fémszegecses bakancsokat le kellett venni, és az ékszereinket is. Az iratainkat már korábban ellenőrizték. Miután minden kötelező körön átestünk, megkezdődött a túránk. Megálltunk rengeteg helyen, és láttunk olyan érdekes dolgokat, amit egy utazás során nem. Lenyűgöző közelségből nézhettünk repülőket fel-le szállni, ami elképesztő élmény volt mindenki számára.

Nagyszerű kirándulást volt.

rep

Érettségi vizsga

Érettségi vizsga 2021
Megtekintés időpontja:
• 12. B: 2021. 05. 31. (hétfő) 8:00-16:00
• 12. A: 2021. 06. 01. (kedd) 8:00-16:00
Szóbeli vizsgák:
• 12. B: 2021. 06. 16. (szerda) 8:00
• 12. A: 2021. 06. 21. (hétfő) 8:00

Pálya-orienteering a Gimiben

A Magyar Cserkészszövetség szervezésében vettek részt a 10. és 11. évfolyam tanulói a Pálya-orienteering nevű programban.

A program célja, hogy a szabadtérben megrendezett, élményekben gazdag és játékos formában nyújtson segítséget a fiataloknak a pályaorientáció és önismeret területén.

Először térképen kellett tájékozódniuk; ez is talpraesettség egyik alapeleme, amely többféle képesség fejlesztésére is kiváló eszköz.

A diákok az iskolától indultak, majd oda tértek vissza. Kihelyezett tájékoztatók alapján haladtak végig a pályán. A pálya pontjait a térkép segítségével kellett megtalálniuk. A résztvevők minden egyes ponton az MBTI-személyiségtipológia alapján választottak két továbbhaladási lehetőség közül. A kihelyezett pontanyag segítségével döntötték el, hogy az adott dimenzió mentén melyik kategóriába tartoznak.

Végig haladva a pályán mindenki kideríthette, hogy mely személyiségtípusba tartozik.

A tanulók a pontok közötti átmenetekben kisebb csoportokban közlekedtek, és olyan feladatokat teljesítettek, melyek a pályaválasztásukra vonatkozó, nyílt végű önismereti kérdéseket tartalmaztak. E feladatok produktuma, valamilyen kisebb alkotás volt (pl. telefonjukkal készített fotó), melyekben leképezték pályamotivációjukat, jövőképüket. A program végén kiscsoportokban a diákok és a vezetők megbeszélték a tapasztalatokat.

pn2021

Aktuális érettségi vizsgaidőszak

Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!

Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról.

Erről az alábbiakban tájékoztatom az érintetteket:

A 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és illetve gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – nem kerülnek megszervezésre.

Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Az előbbi rendelkezéshez kapcsolódóan az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Középszintű érettségi írásbeli vizsga időpontok
magyar nyelv és irodalom 2021. május 3., 9.00
matematika 2021. május 4., 9.00
történelem 2021. május 5., 9.00
angol nyelv 2021. május 6., 9.00
német nyelv 2021. május 7., 9.00
   
földrajz 2021. május 11., 14.00
biológia 2021. május 13., 8.00
informatika 2021. május 14., 8.00
   
fizika 2021. május 18., 8.00
   
   
belügyi rendészeti ismeretek 2021. május 14., 14.00
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 2021. 06. 16-18. (12.b, előrehozott vizsgázók)
   
  2021. 06. 21-23. (12. a)