Házi feladatok, dolgozatok rendje

A hétvégi házi feladatok szabályai:

Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóinknak rendszeresen otthon felkészülési feladatokat állapítsunk meg. Ennek szempontjai:

•             A tanulókat egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

•             Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 30 percet vehet igénybe egy   tantárgyból. (Ez az idő a tanulók képességei szerint természetesen különböző lehet.)

•             Minden szaktanár tudomásul veszi, hogy a tanulónak több tantárgyból is készülnie kell.

•             Tanítási szünetek idejére nem adunk több házi feladatot.

Iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánkban az alábbi iskolai dolgozatok jellemzőek:

Röpdolgozat

-előzetes bejelentés nélkül íratható,

-az egész osztályt vagy egy-egy tanulót érint,

-az utolsó ill. az azt megelőző kettő anyagrészből íratható,

-értékelését a munkaközösségek határozzák meg.

Témazáró dolgozat

-az egész osztályt érinti,

-egy héttel előre be kell jelenteni,

-minden hiányzó tanulónak pótolnia kell,

-egy nap két témazáró dolgozatnál több nem íratható,

-az osztályozó naplóba piros jegyként kerül és kettő jegynek tekintendő.

A tanuló joga megtudni a szaktanártól a tanulmányi teljesítményének értékelését.

A témazáró dolgozatok ponthatárai egyes tantárgyakból a gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályokban is:

Magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv és német nyelv

                0-39%   =1

                40-54% =2

                55-69% =3

                70-84% =4

                85-100%=5

Reál tantárgyak:

                0-29%   =1

                30-49% =2

                50-69% =3

                70-84% =4

                85-100%=5

A kijavított és osztályozott témazáró dolgozatát 15 munkanapon belül, az írásbeli számonkérést, írásbeli feleletet és az ún. „röpdolgozatot” a megírást követő egy héten belül ki kell javítani, utána a tanuló megtekintheti, az értékelés szempontjait megismerheti.