Híreink

Röplabda Diákolimpián a Zsigmondy csapata

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy az iskolai fiú röplabda csapat III. helyezést ért el a Körzeti Diákolimpiai Döntőn.

A mérkőzéssorozat az Árpád-házi Szt. Erzsébet Gimnáziumban zajlott, ahol színvonalas, szoros és sportszerű meccseket játszhattak a résztvevő iskolák csapatai. Sajnos, két kulcsjátékosunk is lebetegedett; így is csak két iskolától kaptunk ki, tőlük is csak 1-2 pont különbséggel. Az első meccsen még a pálya méreteitől megilletődve, nem a megszokott színvonalon játszott a csapat, de később már belejöttek és még az első helyen végzett Árpád-házit is megszorították.

Gratulálunk a csapat tagjainak!

Sajnos, nem írhatom, hogy jövőre megnyerjük, mert a csapat 90%-át a 12. évfolyam lelkes diákjai adták, akik elballagnak tavasszal. Reménykeltő, hogy a pénteki röplabda edzésekre egyre több ifjú tehetség érkezik, akikkel talán jövőre sikerül az első hely is!

do2022

KLAPKA 130+ Tanulmányi kirándulás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói kísérőtanáraikkal utaztak Budapestre, hogy a Hadtörténeti Múzeum történész munkatársa segítségével ismerkedjenek elméletben és gyakorlatban is az 1848-49-es szabadságharccal.

A foglalkozás első felében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadtörténeti eseményei „kerültek terítékre”. A hangsúly a hadseregszervezésen volt, a diákok megismerhették a különböző fegyvernemeket, azok kiképzését és felszereltségét. A tárlók és kézbefogható tárgyak segítségével képet kaphattak a honvédek életéről, arról, mit is jelentett (milyen örömeket és nehézségeket) a több mint egy évig tartó folyamatos küzdelem. A foglalkozás során lehetőség volt az egyenruhák felpróbálására, illetve a fegyverek kipróbálására is. Kiderült, egy elöltöltős puskával bánni nem olyan egyszerű; a tanulók megtudhatták azt is, meglehetősen pontatlanok voltak, és – sok esetben – a csaták sem öldöklő, ember - ember elleni küzdelmek lehettek, ahogy a filmekben látjuk. A jó humorú, élvezetes tárlatvezetés azzal zárult, hogy tudatosította; az akkori honvédség, hadvezetés nagy teljesítménye az volt, hogy egy év alatt, szinte a semmiből tudott egy több mint százezer fős profi hadsereget felépíteni. A bukást pedig a szinte legyőzhetetlen túlerő okozta.

kl220302

KLAPKA 130+

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett pályázaton 1 millió forintot nyert a Klapka 130+ projekt megvalósítására.

A Gimnázium honvéd-kadétjaival Klapka György honvédtábornok halálának 130. évfordulójára emlékezve állítottuk össze a KLAPKA 130+ programsorozatot. A honvédtábornok életútja példaértékű a mai fiatalok számára.

Klapka György honvédtábornok tevékenységének egyik fontos színtere volt a hozzánk közel eső Komárom; ezért is tartjuk fontosnak, hogy a honvéd-kadétok megismerjék életét és tevékenységét. A támogatás elnyerésével diákjaink számára élményszerű, interaktív, gyakorlat orientált közösségépítő programokat és a honvédelemhez kapcsolódó eseményeket valósítunk meg. A március 15-ei ünnepi műsorra készíttetett egységes kokárdák viselésével az összetartozás érzését fejezzük ki, emléket állítva a nemzeti hősöknek.

Bízunk benne, hogy ezek a tevékenységek hozzá segítik honvéd kadétjainkat ahhoz, hogy erősödjön hazaszeretetük, szellemi és fizikai aktivitásuk. Célunk, hogy a honvédelmi eseményekkel, tematikus élmény- és közösségépítő programok szervezésével a fiatalok identitása megerősödjön, és az összetartozás érzése fejlődjön, valamint a projekt közelebb hozza egymáshoz a belső és külső partnerközösségeket.

klapka keret fekvo Klapka130 web

Magyar Parasport Napja a Zsigmondyban

A Magyar Parasport Napja alkalmából, a Lélekmozgató program keretében rendhagyó testnevelésórán emlékeztünk meg erről a napról. A Magyar Parasport Napját minden évben február 22.-én ünnepeljük. A dátum szimbolikus, hiszen ezen a napon-1970-ben-alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja a Mozgásjavító Intézmény falai között. Az esemény fő céljai közé tartozott az érzékenyítés és a parasportokkal kapcsolatos tájékoztatás is. A fogyatékkal élő emberek életének mindennapjaira, a támogatásadás tanulandó és tanulható voltára hívjuk fel a figyelmet. A parasportolók olyan emberek, akik szembeszállnak a nehézségekkel és a nyafogás helyett a küzdést és az egészséges életet választják. Akikre igazán büszkék lehetünk.

A testnevelés órán az ülőröplabda játékkal ismerkedtek meg diákjaink egyrészről, másrészről pedig a „Lehetetlen határán” című dokumentumfilmet nézték meg. A film 5 sikeres parasportoló életén keresztül mutatja be a hazai parasport fejlődésének történetét valamint azt, hogy mit jelent az élsport a fogyatékkal élők számára. A film megtekintése után, beszélgettünk a tanulókkal a nehézségekről és a megoldás lehetőségeiről.
Valljuk, hogy a sport szeretete, a parasportok valós kipróbálása segíti a megértést és az elfogadást az ép testtel rendelkezők és a fogyatékossággal élők között.

20220222 parasport

Pályaválasztási témanap

Idén is megrendeztük a Zsigmondyban a pályaválasztási témanapot.

A kilencedik évfolyamosok rejtvények megoldásával,  játékos formában ismerkedtek a szakmákkal ill. ismertető kisfilmeket néztek meg.
A tizedikesek és tizenegyedikesek tájékoztatót kaptak a fakultációs foglalkozásokkal és a felvételi pontszámítással  kapcsolatban,  önismereti tesztet és a továbbtanulást segítő kérdőíveket töltöttek ki.
A végzősök az érettségi jelentkezési lapokat ellenőrizték,  próbaérettségit írtak matematikából és az E-felvételivel ismerkedtek meg.

Remélhetőleg a pályaválasztási témanap segítette diákjainknak a „felsőoktatás világában” való eligazodását.

tn2022

Zsigmondysok gondoltak az idősekre

Karácsony küszöbén iskolánk; a Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 9. b osztálya kis karácsonyi műsorral készült, mellyel az időseket szerettük volna meglepni a helyi Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idősek Otthonában. Sajnos a COVID járvány erős terjedése miatt érthető okokból erre idén sem volt lehetőségünk. Nagy Bianka kis karácsonyi kártyákat festett az időseknek, a többiek aprósüteménnyel kedveskedtek, és ezt küldték be az otthon lakóinak.

Bízunk benne, hogy így is érezték, hogy gondolunk rájuk és jövőre reméljük, hogy ismét személyesen is velük lehetünk.

kid20211221

Jó tanuló-Jó sportoló

Gratulálunk a Zsigmondy Gimnázium tanulójának; Gál Lilinek, aki a 2020/21-es tanévben elért eredményes tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért megkapta a Jó tanuló-Jó sportoló cím arany fokozatát, valamint nemzetközi sporteredményeiért külön elismerésben is részesült.

20211217 Jotanulo Gal Lili web