Híreink

Tanulmányi kirándulás Komáromban

A Zsigmondysok a KLAPKA 130+ programsorozat 4. állomását teljesítették egy komáromi tanulmányi kirándulással. Először a Klapka Múzeumot tekintették meg, majd a Monostori erődbe érkeztek. Az erőd túra során megismerkedtek az erődrendszer történetével, az épületek funkcióival, érdekességeivel. Bejárták a Lőoktató termet, istállót, Legénységi-, Tiszti szárnyat, a monarchia és a szovjet emlékhelyeket, a Dunai bástyát és a kazamatarendszert.

A gyönyörű napsütéses időjárás még emelte a kirándulás hangulatát.

kl13020220323

Pénz7 a Gimiben

Idén ismét csatlakoztunk a Pénz7 – Pénzügyi és Vállalkozói Témahét országos programjához. Március 7–11 között iskolánk végzős tanulóinak tartottunk előadásokat és interaktív órákat önkéntes előadók segítségével. Ecseri Gábor, az OTP munkatársa a banki ügyletekről, Pintér Dóra vállalkozó a vállalkozásokról, Dr. Harmat Réka a munkajog alapjairól beszélt a 12. évfolyamos diákoknak. Kara József tanár úr és Harmat Eszter tanárnő a befektetésekről, illetőleg a háztartások pénzügyeiről bővítette a tanulók ismereteit. Reméljük sikerült hozzájárulni a gyerekek tudatos gazdálkodási magatartásához.

penz7 2022

Adó 1%

Tisztelt Szülők!
A 2021-es évben az Önök által felajánlott 1%-ból 287.632-Ft érkezett az Alapítványunk számlájára. Köszönjük a támogatásukat és bízunk abban, hogy az idei évben is segíti a Zsigmondyban tanuló diákokat.

1 kep

Rendhagyó, ünnepi történelem óra a Zsigmondyban

A Gimnázium össze tanulója részt vett a KLAPKA 130+ projekt, következő rendezvényén. A Művelődési Házban került levetítésre Simon Judit: A komáromi hős című dokumentumfilmje. Ezt követően Szabó-Berghauer Zoltán főigazgató úr beszélgetett a rendezővel a filmkészítés fortélyairól.

A dokumentumfilmből a tanulók megismerték Klapka György életútját, majd történelem órán az emigrációban töltött éveit. A programot játékos kvíz és díjkiosztó zárta.

rt20220309

Röplabda Diákolimpián a Zsigmondy csapata

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy az iskolai fiú röplabda csapat III. helyezést ért el a Körzeti Diákolimpiai Döntőn.

A mérkőzéssorozat az Árpád-házi Szt. Erzsébet Gimnáziumban zajlott, ahol színvonalas, szoros és sportszerű meccseket játszhattak a résztvevő iskolák csapatai. Sajnos, két kulcsjátékosunk is lebetegedett; így is csak két iskolától kaptunk ki, tőlük is csak 1-2 pont különbséggel. Az első meccsen még a pálya méreteitől megilletődve, nem a megszokott színvonalon játszott a csapat, de később már belejöttek és még az első helyen végzett Árpád-házit is megszorították.

Gratulálunk a csapat tagjainak!

Sajnos, nem írhatom, hogy jövőre megnyerjük, mert a csapat 90%-át a 12. évfolyam lelkes diákjai adták, akik elballagnak tavasszal. Reménykeltő, hogy a pénteki röplabda edzésekre egyre több ifjú tehetség érkezik, akikkel talán jövőre sikerül az első hely is!

do2022

KLAPKA 130+ Tanulmányi kirándulás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói kísérőtanáraikkal utaztak Budapestre, hogy a Hadtörténeti Múzeum történész munkatársa segítségével ismerkedjenek elméletben és gyakorlatban is az 1848-49-es szabadságharccal.

A foglalkozás első felében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadtörténeti eseményei „kerültek terítékre”. A hangsúly a hadseregszervezésen volt, a diákok megismerhették a különböző fegyvernemeket, azok kiképzését és felszereltségét. A tárlók és kézbefogható tárgyak segítségével képet kaphattak a honvédek életéről, arról, mit is jelentett (milyen örömeket és nehézségeket) a több mint egy évig tartó folyamatos küzdelem. A foglalkozás során lehetőség volt az egyenruhák felpróbálására, illetve a fegyverek kipróbálására is. Kiderült, egy elöltöltős puskával bánni nem olyan egyszerű; a tanulók megtudhatták azt is, meglehetősen pontatlanok voltak, és – sok esetben – a csaták sem öldöklő, ember - ember elleni küzdelmek lehettek, ahogy a filmekben látjuk. A jó humorú, élvezetes tárlatvezetés azzal zárult, hogy tudatosította; az akkori honvédség, hadvezetés nagy teljesítménye az volt, hogy egy év alatt, szinte a semmiből tudott egy több mint százezer fős profi hadsereget felépíteni. A bukást pedig a szinte legyőzhetetlen túlerő okozta.

kl220302

KLAPKA 130+

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett pályázaton 1 millió forintot nyert a Klapka 130+ projekt megvalósítására.

A Gimnázium honvéd-kadétjaival Klapka György honvédtábornok halálának 130. évfordulójára emlékezve állítottuk össze a KLAPKA 130+ programsorozatot. A honvédtábornok életútja példaértékű a mai fiatalok számára.

Klapka György honvédtábornok tevékenységének egyik fontos színtere volt a hozzánk közel eső Komárom; ezért is tartjuk fontosnak, hogy a honvéd-kadétok megismerjék életét és tevékenységét. A támogatás elnyerésével diákjaink számára élményszerű, interaktív, gyakorlat orientált közösségépítő programokat és a honvédelemhez kapcsolódó eseményeket valósítunk meg. A március 15-ei ünnepi műsorra készíttetett egységes kokárdák viselésével az összetartozás érzését fejezzük ki, emléket állítva a nemzeti hősöknek.

Bízunk benne, hogy ezek a tevékenységek hozzá segítik honvéd kadétjainkat ahhoz, hogy erősödjön hazaszeretetük, szellemi és fizikai aktivitásuk. Célunk, hogy a honvédelmi eseményekkel, tematikus élmény- és közösségépítő programok szervezésével a fiatalok identitása megerősödjön, és az összetartozás érzése fejlődjön, valamint a projekt közelebb hozza egymáshoz a belső és külső partnerközösségeket.

klapka keret fekvo Klapka130 web

Magyar Parasport Napja a Zsigmondyban

A Magyar Parasport Napja alkalmából, a Lélekmozgató program keretében rendhagyó testnevelésórán emlékeztünk meg erről a napról. A Magyar Parasport Napját minden évben február 22.-én ünnepeljük. A dátum szimbolikus, hiszen ezen a napon-1970-ben-alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja a Mozgásjavító Intézmény falai között. Az esemény fő céljai közé tartozott az érzékenyítés és a parasportokkal kapcsolatos tájékoztatás is. A fogyatékkal élő emberek életének mindennapjaira, a támogatásadás tanulandó és tanulható voltára hívjuk fel a figyelmet. A parasportolók olyan emberek, akik szembeszállnak a nehézségekkel és a nyafogás helyett a küzdést és az egészséges életet választják. Akikre igazán büszkék lehetünk.

A testnevelés órán az ülőröplabda játékkal ismerkedtek meg diákjaink egyrészről, másrészről pedig a „Lehetetlen határán” című dokumentumfilmet nézték meg. A film 5 sikeres parasportoló életén keresztül mutatja be a hazai parasport fejlődésének történetét valamint azt, hogy mit jelent az élsport a fogyatékkal élők számára. A film megtekintése után, beszélgettünk a tanulókkal a nehézségekről és a megoldás lehetőségeiről.
Valljuk, hogy a sport szeretete, a parasportok valós kipróbálása segíti a megértést és az elfogadást az ép testtel rendelkezők és a fogyatékossággal élők között.

20220222 parasport