Híreink

Felvételi előkészítő időpontjai

1. matematika Máténé Paniti Anna 2019.11.06. (szerda) 15:00-16:30
2. matematika Dr. Hlavicka Andrea 2019.11.14. (csütörtök) 15:00-16:30
3. magyar nyelv Gacsainé Fajcsi Éva 2019.11.21. (csütörtök) 15:00-16:30
4. matematika Faragóné Urbán Teodóra 2019.11.28. (csütörtök) 15:00-16:30
5. magyar nyelv Szabó Ildikó Rita 2019.12.05. (csütörtök) 15:00-16:30
6. matematika Kara József 2019.12.12. (csütörtök) 15:00-16:30
7. magyar nyelv Soós Tibor 2020. 01.09. (csütörtök) 15:00-16:30
8. matematika Vidra Gábor 2020. 01.16. (csütörtök) 15:00-16:30
9. angol nyelv szóbelijére előkészítő Tolnai Miklós 2020. 01.30. (csütörtök) 15:00-16:30
10. angol nyelv szóbelijére előkészítő Teleki Zsuzsanna 2020. 02.06. (csütörtök) 15:00-16:30
11. angol nyelv szóbelijére előkészítő Arany András 2020. 02.13. (csütörtök) 15:00-16:30

Helyszín: Fizika terem (első emelet bal oldali  II. terme )

Ideiglenes felvételi rangsor

Amint kialakul, az IDEIGLENES felvételi rangsorban a hozzánk jelentkező tanulók tagozatonkénti sorrendje látható. A listát az oktatási azonosító számok növekvő sorrendjében állítjuk össze.

Gimnáziumunk nem tudja azt, hogy a hozzánk jelentkező tanuló hány középiskolába jelentkezett és milyen sorrendben. Így a végleges felvételi rangsor nagy mértékben eltérhet az ideiglenes sorrendtől.

A felvételről vagy elutasításról árpilis második felében írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket.

 

Boldog Iskola

A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az alapítvány elnöke.

2017-ben a tanév vége felé a 10.A osztály pályázta meg a „Boldog Iskola” címet. Az addig közösen átélt élményeket ügyes kezű diákok megfestettek egy-egy puzzle darabra. A puzzle-t összerakva egy plakátot kaptunk, melyen azon részletek jelentek meg, amelyek boldoggá tették a diákokat az osztályközösségben és az iskolában. Az osztályfőnöki órákon rendszeresen tartunk Boldogságórákat, minden hónapban más témát (hála, optimizmus, társas kapcsolatok, megküzdési stratégiák,…) dolgozunk fel. A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek.

boldogiskola kollazs

Adatvédelmi tájékoztató

erettsegi adatvedelmi tajekoztato honlapra 20190101

 

Adatvédelmi tájékoztató az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről


Tisztelt jelentkező, tájékoztatjuk, hogy az érettségi vizsgára történő jelentkezés során a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.), valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az Oktatási Hivatal közérdekű feladatainak ellátása. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatok, valamint a jelentkezés során megadott további különleges adatok kezelése, és a korábbi vizsgaeredményeinek megtekintése az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A fenti adatokat kizárólag az Oktatási Hivatalban, a vizsgaszervező kormányhivatalban, és a vizsgaszervező intézményben az érettségi vizsgák szervezéséért felelős személyek ismerhetik meg. Adatait A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezeljük az érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében az Onytv. 7. § (11) bekezdése és 1. melléklet IV. pontja alapján, az adott vizsgaidőszakot követő tanév végéig. Személyes adatait, érettségi vizsgáinak eredményeit, záradékait és mentességeit az Onytv. 1. melléklet V. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 57. § (7) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal tovább kezeli az Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartásban.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintettet megillető jogokról (adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés, adatkezelés korlátozása, tiltakozáshoz való jog) a GDPR 15., 16., 18. és 21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH-hoz, bírósághoz fordulás joga) a GDPR 77. cikke és 79. cikke rendelkezik.”

e-Napló

Elektronikus napló használata a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban ( 2020/2021-es tanév )

A 2016/2017-es tanévtől a Zsigmondy Vilmos Gimnázium a KRÉTA adminisztrációs rendszer elektronikus naplóját használja.

Jelen oldalon összegyűjtöttük a használatba vétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

1. Az e-napló elérhetősége:

Az elektronikus naplótt böngészőprogramban a https://klik037882001.e-kreta.hu címen érhetik el.

2. A belépéshez szükséges adatok a következők:

Diákok esetében:

Felhasználónév: a diák oktatási azonosítója (ez egy 11 jegyű 7-tel kezdődő szám, ami a diákigazolványon is szerepel.)

Jelszó: a diák születési dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban (ha a diák 1997. január 31-én született, akkor 1997-01-31 /fontos, hogy nem pont az elválasztó karakter, hanem kötőjel/). Ha diák megváltoztatta, akkor a megváltoztatott.

Szülők esetében:

Az e-mailben eljuttatott felhasználói név/jelszó páros használatával. Ők meg tudják változtatni a jelszavukat.

3. Az e-napló jellemzői:

Az elektronikus napló hasonlít a papír alapú ellenőrzőkönyvre: ezen a felületen a szokásos papír alapon is megszokott bejegyzéseken (jegyek és osztályfőnöki és szaktanári üzenetek) túl a beírt órákat és hiányzásokat és azok igazolását tudja nyomon követni.

Az elektronikus ellenőrző felületének használata számítógépen itt tekinthető meg: https://youtu.be/ALOBDgV4-vA

Az elektronikus ellenőrző felületének használata KRÉTA mobil applikációval itt tekinthető meg: https://youtu.be/7zR5g_my3tI

4. Az e-napló mobil applikációi:

A KRÉTA mobil eszközre optimalizált applikációja segítségével a diákok és a szülők Android/iOS okostelefonon vagy táblagépen keresztül tekinthetik meg az elektronikus naplóban lévő adataikat.

Android alkalmazás

KRÉTA Ellenőrző mobil alkalmazás használatához Android 4.2 és újabb verziójú készülék szükséges.

Tanulóknak: Szülőknek:

iOS alkalmazás

KRÉTA Ellenőrző mobil alkalmazás használatához iOS 8.0 vagy újabb verziójú készülék szükséges!

Tanulóknak: Szülőknek:

5. A jelszó megváltoztatásának lehetősége:

- Lépjen be az elektronikus ellenőrzőbe a https://klik037882001.e-kreta.hu címen.

- A jobb felső sarokban a profil menü Profilbeállítások alatt találja a Jelszó módosításaopciót.

6. Problémák jelzése:

A belépéssel kapcsolatos problémát kérem jelezze az osztályfőnöknek.

e-Ügyintézés

Elektronikus ügyintézés bevezetése a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 2020/2021-es tanév

Az elektronikus ügyintézés lehetősége a szülők, gondviselők mindennapos iskolával kapcsolatos ügyintézését segíti oly módon, hogy az eddig papír alapon benyújtott dokumentumokat elektronikus formában is elküldhetik iskolánkba.

Ezek közül a leggyakoribb ügytípusok a következők:

1. Tanulói mulasztás igazolása
2. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
3. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Az elektronikus ügyintézés elindítását és nyomon követését ezzel a leírással segítjük.


1. lépés: Az elektronikus ügy elindítása a KRÉTA napló felületéről:

Lépjen be a KRÉTA napló felületére a https://klik037882001.e-kreta.hu/ címen. (Fontos, hogy a gondviselői felhasználói névvel és jelszóval lépjen be, aki mint törvényes képviselő nyilatkozott róla.) Ha ezt a belépési lehetőséget nem ismeri, akkor a problémát kérem jelezze az osztályfőnöknek.

Belépés után a menüben látja az e-Ügyintézés menüpontot:

Ezt kiválasztva a felület átírányításra kerül az e-ügyintézés felületére és a bejelentkeztetés is automatikusan megtörténik. Ez a felület így néz ki:

Megjegyzés: Erre a felületre be lehet jelentkezni a Kréta felületétől függetlenül is a https://eugyintezes.e-kreta.hu címen a KRÉTÁ-ban használt gondviselői felhasználói névvel és jelszóval, kiválasztva az iskolát is.


2. lépés: Az ügy elindítása az e-ügyintézés felületén:

A Zsigmondy Vilmos Gimnáziumban indítható leggyakoribb ügyek a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés részben találhatók, ott kell a megfelelőt kiválasztani. A kiválasztás után mindegyiknél egy űrlap jelenik meg a következő tartalmakkal:

ÜGY NEVE: Tanulói mulasztás igazolása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a szülői igazolása terhére (évente 3 nap) szeretne a gondviselő benyújtani igazolást vagy az orvos által kiadott igazolást szeretné eljuttatni az iskolába elektronikusan.

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni a mulasztás kezdetét és végét valamint ki kell választani, hogy szülői vagy orvosi igazolás benyújtását indítja. Ha orvosi igazolást választ ki, akkor csatolni kell az orvosi igazolást digitalizálva is (Szkennelve, de legegyszerűbb lefényképezni. Kérjük az olvashatóságra figyelni a fényképezésnél!). A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap visszajelzést, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.


ÜGY NEVE: Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a szülői 1 napnál hosszabb időszakra szeretné kikérni a gyermekét az iskolából.

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni a távollét kezdetét és végét. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását. Fontos, hogy ilyen típusú kérelem csak előre adható be, azaz az adott napnál korábbi kezdetű kérelem nem indítható.
Az iskola érvényben lévő házirendje ennél szigorúbb feltételeket szab, hiszen a kérelmet 15 nappal korábban kell benyújtani a Zsigmondy Vilmos Gimnáziumba. Kérjük, ezt is tartsa szem előtt!

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.


ÜGY NEVE: Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a testnevelés órák egy részéről - a Pedagógiai Programban meghatározott mértékben - egyesületi igazolással szeretnének felmentést kérni.

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni felmentés típusát, a felmentés kezdetét és végét. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.
Fontos, hogy testnevelés óra alóli felmentési kérelem esetén kötelező csatolni az egyesületi igazolást.

Minta a testnevelés óra látogatása alóli részleges felmentésre:

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.


3. lépés: A folyamatban lévő ügyek megtekintése:

Az elindított ügyek listája a baloldalon lévő Folyamatban lévő ügyek menüpont alatt érhetők el:

Amennyiben egy ügy Döntés vagy Lezárt státuszba került, akkor érdemes Megtekinteni. A megjelnő oldalon a Határozat fülön tudja a gondviselő megnézni az igazgatói döntést, ami a Megtekintés gombra pdf-ben le is tölthető.

Az e-Ügyintézéssel kapcsolatos videókat, bővebb információt a https://tudasbazis.ekreta.hu címen lehet megnézni.