Híreink

Támogatói jegy

Iskolánk áprilisi suli bulijára támogatói jegy vásárolható a portán, illetve az osztályfőnököknél.

A teljes bevételt egy új tornaszoba létrehozására fordítjuk. Köszönjük segítő szándékát!

 

Egészség hete

Jó egészséget!

Egészség hete: 2014. 02. 17-21.

Vérnyomás-, vércukorszint mérés: 02.18. 

Véradás: 02. 21. 10:00

Sok érdekes előadás lesz még a témához kapcsolódva.

Étkezési díjak változása

 

2014. január 1-tõl az étkezési térítési díj változik. 

A kedvezményes 200,- Ft-ról 205,- Ft-ra,

a teljes 400,- Ft-ról 410,- Ft-ra.

Papírgyüjtés eredmények

Kedves papírgyûjtõk!

 

Elsõsorban szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a papírgyûjtés sikerességéhez. Sikeres volt, mert együttes erõvel összesen 5960 kg papír kerül újrahasznosításra, ez kb. kétszer annyi, mint az elmúlt évi (értéke 131 120 forint). Ennek a kellemes mellékhatása, hogy az osztálypénzekbe bekerül egy kis pénz, attól függõen, hogy mennyire voltatok aktívak. A diákönkormányzat részére 15 000 forintot adtunk.

Laktanya látogatás

KatonaSuli-s diákok a tatai Lövészdandár laktanyájában 2014.január 29-én

 

     Hóesés kíséretében érkeztünk meg a MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz Tatára a KatonaSulis gyerekekkel és azokkal a diákokkal, akiket érdekel az iskolánkban folyó KatonaSuli program.

Adventi vásár

2013. 12. 13. (péntek)

HELYE: fsz. 1.

KÍNÁLATUNK: mézeskalács, kézzel fõzött szappan, gyöngy-, fémékszerek és sok egyéb apró ajándéktárgy, amivel örömet szerezhetsz szeretteidnek.

 

MINDENKIT VÁRUNK!

Lemorzsolódási mutatók

Az Oktatási hivataltól a következő tájékoztatást kaptuk a Zsigmondy Gimnázium iskolai lemorzsolódással kapcsolatos értékeléséről.Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2022/2023. tanév II. félévére nézve 2023 júniusában lezárult.

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2022/2023. tanév II. féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2022/2023. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szinten: 283 főből 0 fő (0,0 %)

001 - Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium (2510 Dorog, Otthon tér 3.)
A köznevelési statisztika alapján a 2022/2023. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 283 fő
A 2022/2023. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2022/2023. tanév II. félévére vonatkozóan:

001 feladatellátási hely: a gimnáziumban csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya, jelenleg 0%. Továbbra is javasoljuk belső tevékenységek tervezését. A rögzített adatok alapján külső beavatkozás nem szükséges.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 2022/2023. tanév II. félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs lehetőség.

Arra kérjük, hogy az intézménye tagintézményvezetőivel, intézményvezető-helyetteseivel a levelünkben foglalt információkat feltétlenül ossza meg.

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek az informatikai rendszerben (https://esl.kir.hu).

Budapest, 2023. augusztus 28.

Tisztelettel:
Lengyel Judit
főosztályvezető
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Oktatási Hivatal


 

Érettségi vizsgák átlageredménye

Érettségi vizsgák száma: 110.

Emelt szintű érettségi vizsgák száma: 54.

Előrehozott érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 4,57(középszint:24angol nyelv, 6 földrajz, 4 társadalomismeret, emelt szint: 6 angol).

Az intézmény érettségi átlaga: 3,98.

12. A Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,74 3,75
Történelem

tantárgyi átlag: 3,92

magyar nyelven: 4,0

angol nyelven: 3,94

tantárgyi átlag: 4,33

középszint (magyar): 4,24

középszint (angol): 3,66

emelt szint (magyar): 4,43

emelt szint (angol): 5,0

Matematika 3,19 3,44
Angol nyelv 4,76

középszint: 4,33

emelt szint: 4,8

Célnyelvi civilizáció 4,38 4,46
Emelt vizsgák száma   27
12. B Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,0 3,68
Történelem 3,46

középszint: 3,11

emelt szint:3,0

Matematika 2,79 3,28
Angol nyelv 3,26

középszint: 3,70

emelt szint: 5,0

Emelt vizsgák száma   21

 

2021

 

12. A Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,88 3,95
Történelem 4,37 3,54
Matematika 3,26 3,28
Angol nyelv 3,93 4,2
Német nyelv 3,71 3,6
Biológia 4,2 4,0
Földrajz 4,06 3,27
Informatika 3,71 4,14
Társadalomismeret - 5,0
Testnevelés 4,14 5,0
Fizika - 4,0
Emelt vizsgák száma   31
Érettségi vizsgatárgyak tantárgyi átlaga: 3,77

 

12.B Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,46 3,96
Történelem 2,7 2,55
Matematika 2,29 2,70
Angol nyelv 3,0 3,85
Német nyelv 2,48 2,5
Biológia 3,15 3,0
Földrajz 3,37 3,33
Társadalomismeret 4,0 4.71
Testnevelés 4,41 4,77
Belügyi rendészeti ismeretek 4,22 2,5
Informatika - 3,6
Emelt vizsgák száma   13
Érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 3,52

Összes emelt szintű érettségi vizsgák száma: 44 db

Ebből a felvételi vizsgán 41db ér pontot.

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történő előzetes egyeztetés alapján, szombaton és vasárnap is nyitva tartható az iskola és a sportudvar.

Az iskolában a tanítás a nappali tagozatos tanulók részére 7 óra 15 perctől 15 óráig folyik.
Az iskolai tanulók részére az étkezést 11:00-15:00 között kell lebonyolítani.

A tanítási idő kezdete nulladik óra esetén 7 óra 15 perc. A tanítási órák idejét a házirend és az órarend tartalmazza.

A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-31-ig tartó időszakban történik. Ebben az időszakban kell megszervezni a különbözeti vizsgákat, az osztály-vizsgákat és a javítóvizsgákat. Különbözeti- és osztályvizsga szervezésére rendelkezésre áll december 2. hete is.

A nyári szünetben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét szerdáján 9:00 órától 14:00 óráig ügyeletet kell tartani.
Az iskolában reggel 7:30 órától délután 13:00 óráig az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.

Szorgalmi időszakban az intézmény nyitása: 6:45

zárása: 20:00

Angol szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga helye, ideje:

Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium,

2510 Dorog, Otthon tér 3.

2024. március 4. 15 óra

2024. március 5. 15 óra

A szóbeli felvételi vizsga beosztása elérhető lesz a honlapunkon. Akinek legalább B1 szintű nyelvvizsgája van, és ennek másolatát a szóbeli felvételi vizsga előtt eljuttatta az iskolához (pl. csatolta a felvételi laphoz), nem kell megjelennie a felvételi vizsgán, automatikusan megkapja a maximális pontot az angol felvételire.

 

Hasznos tudnivalók

 1. 20 perccel a megjelölt időpont előtt érkezz a vizsgára!
 2. Ne felejtsd otthon a személyi vagy diákigazolványodat!
 3. Szükséged lesz egy tollra.
 4. A vizsga a felkészülési idővel együtt várhatóan 20-25 percet vesz igénybe.

 

Elvárható nyelvtani ismeretek:

 1. Igeidők: jelen (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect), múlt (Past Simple, Past Continuous), jövő (Future mple, to be going to)
 2. A módbeli segédigék használata (can-could, must-have to, shall-will, should)
 3. A melléknevek és fokozásuk; hasonlító szerkezetek
 4. Az elöljárószavak és gyakori vonzatos igék ismerete
 5. Személyes névmások, birtokos névmások, birtokos jelzői névmások, vonatkozó névmások
 6. A határozott és a határozatlan névelő különbsége
 7. Határozók
 8. Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, tiltás; kérdő és tagadó szórend
 9. Összetett mondatok, kötőszavak
 10. Főnévi igenév és –ing-es alakok különbsége (egyszerűbbek)
 11. A függő beszéd alapjai (kijelentés, felszólítás, tiltás időegyeztetés nélkül)
 12. A feltételes mód

 

Szóbeli vizsga menete

1. rész Olvasott szöveg értése (10 perc)

Felkészülés egy 120-150 szavas terjedelmű angol nyelvű szöveg magyar nyelvű összegzésére.

2. rész Beszédkészség (10 perc - vizsgabizottság előtt zajlik)

- Bemelegítő beszélgetés (nem képezi az értékelés részét).
- A felkészülés alatt megismert angol nyelvű szöveg magyar nyelvű összefoglalása.
- A közzétett társalgási témakörök valamelyikére épülő tétel önálló kifejtése.

 1. Bemutatkozás és család (tagjai, rokoni kapcsolatok; családi ünnepek – tipikus angol ünnepek)
 2. Iskola (épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, tanulás, baráti kör, tanórán kívüli tevékenységek, személyes tervek)
 3. Napirend (hétköznap, hétvégén, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás)
 4. Az otthon (a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka)
 5. Étkezések (főbb étkezések, jellegzetes magyar és angol ételek)
 6. Szabadidő (hobbi: olvasás, zene, színház és mozi)
 7. Egészséges életmód (nyári és téli sportok)
 8. Betegség (az orvosnál)
 9. Utazás, nyaralás, közlekedés
 10. Időjárás (évszakok, öltözködés, Nagy Britannia és Magyarország időjárása)
 11. Tudomány és technika (szerepe a mindennapi életben, számítógép, mobiltelefon, Internet)
 12. Alapvető ismeretek Nagy-Britanniáról, kultúrájáról, szokásairól

 

A vizsga értékelése

A szóbeli vizsgáért maximálisan 20 pont kapható.

A vizsgáztató tanárok a következő szempontok szerint pontozzák a felvételizők teljesítményét:

 • kommunikatív érték
 • szókincs
 • nyelvhelyesség
 • beszédértés
 • kiejtés

Kommunikatív érték
0 pont:  A vizsgázó nem vagy csak szaggatottan, összefüggéstelenül kommunikál idegen nyelven.
1 pont:  A vizsga során a vizsgázó egy-két kivételtől eltekintve nem képes sem önállóan, sem kérdésekre válaszolva kommunikálni.
2 pont:  A legalapvetőbb témakörökben is ötlettelen, csak szegényes szókinccsel és mondatfűzéssel kommunikál.
3 pont:  Nem tud elszakadni a témához betanult panelektől, a vizsgáztatói kérdések megzavarják.
4 pont:  A vizsgázó viszonylag önállóan  beszél a témáról.
5 pont:  A vizsgázó gördülékeny párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, jól alkalmazza a mindennapi beszédhelyzetekben szükséges fordulatokat.

Szókincs
0 pont:  A vizsgázó szókincse csupán néhány lexikai egységre korlátozódik.
1 pont:  Beszédét egyszerű szóhasználat jellemzi, gyakori nem megfelelő a szóhasználat, ami akár az értést is akadályozhatja. Állandó szóismétlés jellemzi.
2 pont:  Beszédét egyszerű szóhasználat jellemzi, többször nem megfelelő a szóhasználat, ami akár az értést is akadályozhatja. Időnkénti szóismétlés jellemzi.
3 pont:  Beszédét nagyrészt a témának megfelelő szókincs jellemzi. Az időnkénti rossz szóválasztás korlátozhatja a mondanivaló megértését.
4 pont:  Aktív szókincsét változatosan és megfelelő módon alkalmazza, a vizsgáztató kérdéseire adott válaszai egyértelműen tükrözik a megfelelő passzív szókincs ismeretét is. Néhol nem teljesen megfelelő a szóválasztása.

Nyelvhelyesség
0 pont:  Nyelvhelyesség szempontjából egyetlen értékelhető mondata sincs. Hibái olyan súlyosak, hogy gyakorlatilag nem vagy csak alig jön létre kommunikáció.
1 pont:  Nyelvtani szerkezetei nagyon egyszerűek, és több, a megértést jelentősen nehezítő nyelvi hibát tartalmaznak.
2 pont:  Beszédszándékait csak egyszerű, időnként pontatlan nyelvtani szerkezetek alkalmazásával tudja megvalósítani (múlt idő helyett jelen idő, egyes szám helyett többes szám stb.) A hibák a megértést alig befolyásolják.
3 pont:  A szinten elvárható nyelvtani szerkezetek alkalmazásával és folyamatosan kommunikál, a jelentkező hibák nem következetesen fordulnak elő, olykor javítja önmagát.
4 pont:  Nyelvhelyesség szempontjából mondatai kevés hibát mutatnak. A hallgató számára a kisebb pontatlanságok ellenére is könnyen érthető a vizsgázó mondanivalója.
5 pont:  A vizsgázó helyesen használja az egyszerű nyelvtani struktúrákat, alig hibázik.

Beszédértés
0 pont: Az idegen nyelvű, normál beszédtempóban beszélőt a vizsgázó a legalapvetőbb témá(k)ban sem érti.
1 pont:  A vizsgáztatót gyakran nem érti, illetve félreérti, így a kommunikáció sokszor elakad.
2 pont:  Az információknak csak a lényegét érti meg, gyakran visszakérdez.
3 pont:  A vizsgázó olykor visszakérdez, de az alapfokon elvárható szókincset és nyelvtani szerkezeteket megérti, ezért a kommunikáció folyamatosnak mondható.
4 pont:  Jól érti a köznapi témákban, normál beszédtempóban elhangzó közléseket, csak elvétve bizonytalanodik el.
5 pont:  Az alapvető témakörökkel kapcsolatos információkat pontosan, könnyedén képes megérteni, azokra jól reagál.

Kiejtés
0 pont:  Sok, általában értelemzavaró hibát vét, hangsúlyozása, intonációja nem felel meg a célnyelv szabályainak.
1 pont:  Kevés hibát vét, hangsúlyozása, intonációja általában megfelel a célnyelv szabályainak.