Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Foglalkozás megnevezése Heti óraszám
Tömegsport 2
Gyógytestnevelés 3
Felzárkóztatás 2
BTMN-fejlesztés 6
Tehetségfejlesztés-biológia 2
SNI-s fejlesztés 2