Lemorzsolódási mutatók

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2021/2022. tanév I. félévére nézve 2022 februárjában lezárult.

Az intézmény, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2021/2022. tanév I. féléve vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya.

2021/2022.  tanév  I.  félévi,  lemorzsolódással  veszélyeztetett  tanulók  aránya  intézményi szinten:

281 főből 0 fő (0,0 %)

A  köznevelési  statisztika  alapján  a  2021/2022.  tanév  nappalis  tanulói  létszáma  (5–12. évfolyamokon):

281 fő

A 2021/2022. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma:

0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet:

0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat:

0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanév I. félévére vonatkozóan:

001 feladatellátási hely: A feladatellátási helyen gimnáziumi oktatás folyik. Az előző félévhez viszonyítva csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya. Az intézmény többször kért és kapott szaktanácsadói támogatást. Figyelemmel arra, hogy nincs lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló, a 2021/2022. tanév I. félévi adatszolgáltatása alapján, a Győri Pedagógiai Oktató Központ nem fogalmazott meg javaslatot a pedagógiai eredményességet javító intézkedésre. A rögzített adatok alapján külső beavatkozásra nincs szükség.