Lemorzsolódási mutatók

Az Oktatási hivataltól a következő tájékoztatást kaptuk a Zsigmondy Gimnázium iskolai lemorzsolódással kapcsolatos értékeléséről.

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2021/2022. tanév II. félévére nézve 2022 júliusában lezárult.

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2021/2022. tanév II. féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2021/2022. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szinten: 281 főből 1 fő (0,4 %)

001 - Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium (2510 Dorog, Otthon tér 3.)

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 281 fő

A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 1 fő (a tanulók 0,4 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 1 fő (a tanulók 0,4 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanév II. félévére vonatkozóan:

001 feladatellátási hely: a gimnáziumban jelentősen csökkentek a lemorzsolódási mutatók a tavalyi tanév II. félévéhez viszonyítva. A jó eredmények megőrzése érdekében javasoljuk belső tevékenységek tervezését és beépítését a pedagógiai munkába. Az intézmény pedagógusai közül többen is részt vettek szakmai műhelyfoglalkozáson, pedagógus-továbbképzésben, pedagógiai napok rendezvényein. A rögzített adatok alapján külső beavatkozás nem szükséges.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 2021/2022. tanév II. félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs lehetőség.

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek az informatikai rendszerben (https://esl.kir.hu).

Budapest, 2022. augusztus 24.

Tisztelettel:
Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály