Lemorzsolódási mutatók

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2020/2021. tanév I. félévére nézve 2021 februárjában lezárult.

Az intézmény, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2020/2021. tanév I. féléve vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya.

2020/2021. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten:

274 főből 5 fő (1,8 %)

A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5–12. évfolyamokon):

274 fő

A 2020/2021. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma:

5 fő (a tanulók 1,8 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet:

5 fő (a tanulók 1,8 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat:

0 fő (a tanulók 0,0 %-a)