Lemorzsolódási mutatók

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2017/2018. tanév második félévére nézve 2018 júliusában lezárult.

Az intézmény, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2017/2018. tanév második féléve vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya.

2017/2018. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten:

291 főből 27 fő (9,3 %)

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon):

291 fő

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma:

27 fő (a tanulók 9,3 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet:

6 fő (a tanulók 2,1 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott:

21 fő (a tanulók 7,2 %-a)