KLAPKA 130+

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett pályázaton 1 millió forintot nyert a Klapka 130+ projekt megvalósítására.

A Gimnázium honvéd-kadétjaival Klapka György honvédtábornok halálának 130. évfordulójára emlékezve állítottuk össze a KLAPKA 130+ programsorozatot. A honvédtábornok életútja példaértékű a mai fiatalok számára.

Klapka György honvédtábornok tevékenységének egyik fontos színtere volt a hozzánk közel eső Komárom; ezért is tartjuk fontosnak, hogy a honvéd-kadétok megismerjék életét és tevékenységét. A támogatás elnyerésével diákjaink számára élményszerű, interaktív, gyakorlat orientált közösségépítő programokat és a honvédelemhez kapcsolódó eseményeket valósítunk meg. A március 15-ei ünnepi műsorra készíttetett egységes kokárdák viselésével az összetartozás érzését fejezzük ki, emléket állítva a nemzeti hősöknek.

Bízunk benne, hogy ezek a tevékenységek hozzá segítik honvéd kadétjainkat ahhoz, hogy erősödjön hazaszeretetük, szellemi és fizikai aktivitásuk. Célunk, hogy a honvédelmi eseményekkel, tematikus élmény- és közösségépítő programok szervezésével a fiatalok identitása megerősödjön, és az összetartozás érzése fejlődjön, valamint a projekt közelebb hozza egymáshoz a belső és külső partnerközösségeket.

klapka keret fekvo Klapka130 web