Zsigmondysok az előítéletesség ellen

Gimnáziumunk tanára, Soós Tibor vett részt a Tom Lantos Intézet Zsidó Élet és Antiszemitizmus Programja és az ELTE PPK oktatói által közösen szervezett az "Antiszemita előítéletek az iskolában: módszerek, tananyagok, előítéletek” című programon és egy két napos tanári továbbképzésen. Ennek tapasztalatait megosztva tartott órákat iskolánk 12. B. osztályában, amelyek során a diákokkal közösen dolgozták fel az előítéletesség, rasszizmus, antiszemitizmus napjainkban is jelen lévő problematikáját, vizsgálták meg az ezekkel szembeni fellépés lehetőségeit, módszereit. A képzést egy felmérés és internetes kérdőív kitöltése zárta.

ei2021