Pálya-orienteering a Gimiben

A Magyar Cserkészszövetség szervezésében vettek részt a 10. és 11. évfolyam tanulói a Pálya-orienteering nevű programban.

A program célja, hogy a szabadtérben megrendezett, élményekben gazdag és játékos formában nyújtson segítséget a fiataloknak a pályaorientáció és önismeret területén.

Először térképen kellett tájékozódniuk; ez is talpraesettség egyik alapeleme, amely többféle képesség fejlesztésére is kiváló eszköz.

A diákok az iskolától indultak, majd oda tértek vissza. Kihelyezett tájékoztatók alapján haladtak végig a pályán. A pálya pontjait a térkép segítségével kellett megtalálniuk. A résztvevők minden egyes ponton az MBTI-személyiségtipológia alapján választottak két továbbhaladási lehetőség közül. A kihelyezett pontanyag segítségével döntötték el, hogy az adott dimenzió mentén melyik kategóriába tartoznak.

Végig haladva a pályán mindenki kideríthette, hogy mely személyiségtípusba tartozik.

A tanulók a pontok közötti átmenetekben kisebb csoportokban közlekedtek, és olyan feladatokat teljesítettek, melyek a pályaválasztásukra vonatkozó, nyílt végű önismereti kérdéseket tartalmaztak. E feladatok produktuma, valamilyen kisebb alkotás volt (pl. telefonjukkal készített fotó), melyekben leképezték pályamotivációjukat, jövőképüket. A program végén kiscsoportokban a diákok és a vezetők megbeszélték a tapasztalatokat.

pn2021