Aktuális érettségi vizsgaidőszak

Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!

Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról.

Erről az alábbiakban tájékoztatom az érintetteket:

A 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és illetve gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – nem kerülnek megszervezésre.

Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Az előbbi rendelkezéshez kapcsolódóan az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Középszintű érettségi írásbeli vizsga időpontok
magyar nyelv és irodalom 2021. május 3., 9.00
matematika 2021. május 4., 9.00
történelem 2021. május 5., 9.00
angol nyelv 2021. május 6., 9.00
német nyelv 2021. május 7., 9.00
   
földrajz 2021. május 11., 14.00
biológia 2021. május 13., 8.00
informatika 2021. május 14., 8.00
   
fizika 2021. május 18., 8.00
   
   
belügyi rendészeti ismeretek 2021. május 14., 14.00
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 2021. 06. 16-18. (12.b, előrehozott vizsgázók)
   
  2021. 06. 21-23. (12. a)