Érettségivel kapcsolatos tudnivalók

A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák
1. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez - I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
 
  A B C
  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
1. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. május 4., 8.00
2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2018. május 7., 8.00
3. matematika matematika 2018. május 8., 8.00
4. történelem történelem 2018. május 9., 8.00
5. angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8.00
6. német nyelv német nyelv 2018. május 11., 8.00
7. informatika - 2018. május 14., 8.00
8. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. május 14., 14.00
9. biológia biológia 2018. május 15., 8.00
10. társadalomismeret - 2018. május 15., 14.00
11. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak 2018. május 16., 8.00
12. - informatika 2018. május 17., 8.00
13. belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2018. május 17., 14.00
14. kémia kémia 2018. május 18., 8.00
15. földrajz földrajz 2018. május 18., 14.00
16. fizika fizika 2018. május 22., 8.00
17. - vizuális kultúra 2018. május 22., 14.00
18. francia nyelv francia nyelv 2018. május 23., 8.00
19. - filozófia 2018. május 23., 14.00
20. spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24., 8.00
21. - mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2018. május 24., 14.00
22. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2018. május 25., 8.00
23. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2018. május 25., 14.00
24. olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8.00
       
       
  A B C
  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
1. szóbeli vizsgák - 2018. június 7-14.
2. - szóbeli vizsgák 2018. június 18-29.
       
12. a osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2018. 06. 18-20.
12. b osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2018. 06. 25-27.
       
A 2018. május-június érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján folyamatosan bővülnek.
       
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak
       
A 2018. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2018-ban
Érettségi vizsgatárgyak 2017-től
       
Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók
Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai
Jogszabályok, közlemények
A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról – hatályos 2017. március 3-ától
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – hatályos 2017. január 1-jétől.