• slide_01.jpg
  • slide_02.jpg
  • slide_03.jpg

Híreink

Röplabda edzés

roplabda edzes

„CIGÁNY LABIRINTUS”

Sztereotípiák?

Előítéletek?

Mennyi igaz belőlük?

A Zsigmondy kilencedik és tizedik évfolyamos tanulói egy virtuális szerepjátékon keresztül szembesültek ezekkel a kérdésekkel. A játék során egy 18 éves nevelőintézetből kikerült cigány származású fiú 210.000 forinttal a zsebében kikerül a nagybetűs életbe. Merre induljon?

A tanulóinknak kellett dönteni, vagy a sors irányította éppen a cigányfiú életét, amely nagyon jól szemléltette, hogy a mai magyar társadalomban micsoda előítéletekkel és nehézségekkel kell ezen fiataloknak megküzdeni, legyen az álláskeresés, vagy lakáskeresés.

A virtuális szerepjáték után a tanulók megdöbbenve ismerhették meg közelebbről a cigányság mindennapjait, szokásait, hagyományait egy kötetlen beszélgetés keretei között. Az előadó nagyon érdekes és tanulságos történeteket mesélt el, amelyekkel sok kételyt, tévhitet oszlattunk el a cigány származású emberekről.

Az előadás végén a másság elfogadásáról is szó esett, amely a mai világban egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon.

„ A megértés, elfogadás olyanok, mint az erős szelek, melyek bármilyen sötét felhőtömeget feloszlatnak”

cl2019

Sikeres pályázatok

velederted

A Zsigmondy Gimnázium tanulói 4 sikeres pályaművet nyújtottak be az EEM-a által meghirdetett EFOP-1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú felhívás keretében az „Önként Tessék!” – többgenerációs önkéntes program című pályázatra. A projekt önkéntes közösségi akciókat és önkéntes kisközösségek működését támogatja.

A pályamunkáknak köszönhetően barátságosabbá válnak a zsibongók, tavasszal tujaültetésre kerül sor az udvaron, és a Zsigmondy Röplapda Klub működését segíti a megnyert támogatás.

Határtalanul pályázat

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  által  hirdetett  Határtalanul! program  keretében  iskolánk újabb két pályázatot nyert.
A "Dorogtól Váradig: az ékesszóló Pázmány Erdélyben és Magyarországon" című pályázat segítségével a 10. a osztály tanulói utazhatnak Erdélybe dr. Hlavicska Andrea tanárnővel. 
A "Kincses örökségünk – a királyi Magyarország nyomában" című pályázatot Kárpátaljára pedig a 9. a osztály Harmat Eszter tanárnővel nyerte meg.
Gratulálunk nekik és kívánunk sok jó élményt a külhoni magyarság körében!

Karácsonyi üdvözlet

karacsonyi udvozlet zsigmondy 2018

Zsigmondy Vilmos halálának 130. évfordulója alkalmából szerveztek megemlékezést a dorogi gimnáziumban, amely 2003 óta viseli az egykori bányamérnök nevét.

Zsigmondy halalanak 130 evforduloja

Az iskolai rendezvény első felvonásában a gimnázium tanulói elevenítették fel Zsigmondy Vilmos történésekben gazdag életútját. Elmondták, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc idején a Vaskapu szorosától északra lévő, vasgyártásáról több, mint kétszáz éve híres Resicán (ma Románia) tevékenykedett, ahol az ágyú-, kard-, szurony- és bombagyártást irányította. A harcok leverése után (bár halálbüntetésre számított, helyette „csak”) nehézvasban letöltendő várfogságra ítélték. Szabadulása után gróf Sándor Móric annavölgyi bányájában helyezkedett el, amelyet nyolc éven keresztül vezetett.

Bár később az ország különböző területeire szólította a kötelessége, a térség sosem felejtette el Zsigmondy Vilmos nevét – hangzott el a megemlékezésen.

A fiatalok múltidézése és a Bányászhimnusz eléneklése után Csath Béla gyémántokleveles bányamérnök, ipartörténész Szobrok Zsigmondy Vilmosról címmel tartott előadást. Megtudtuk, hogy 1895-től a Széchi Antal szobrászművész által készített mellszobra hirdette emlékét.

A hazai bányászat, a geológia egyik nemes szívű személye, ki szerény és nagy szívóssággal végzett munkáival mindig a nemes célra törekedett, aki egyenes szóval érvényre juttatta elképzeléseit – mondta Csath Béla. Hozzátette: az artézi kútfúrás képviselőjének hazafiságát a szabadságharcban betöltött szerepe is bizonyítja.

Zsigmondy Vilmos emléke mindaddig áldott lesz, amíg magyar geológus és bányász él e széles világon – zárta gondolatait a vasokleveles bányamérnök.

Keret: Nyolc esztendő Annavölgyön

Miután Zsigmondy Vilmos Annavölgyre érkezett, élénken kezdett érdeklődni a bányaterület földtani felépítéséről és szerkezetéről. Hantken Miksa bányamérnök-geológussal remek szakmai kapcsolatot alakítottak ki, vele közösen tanulmányozták a rétegeket. Zsigmondy az új ismeretek birtokában biztos volt abban, hogy a próbafúrások segítségével pontosabban meghatározhatják, hogy milyen mélységben rejlik a kőszén.

Zsigmondy Vilmos ugyan csak nyolc évet töltött el a bánya élén, mégis (távozása után is) kapcsolatban maradt a területtel. Az időközben a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pesten elnevezésű társasághoz került bányavállalat irányításában különböző pozíciókban élete végéig részt vett.

- 24 Óra -